Độ ồn và độ bền máy hút bụi không, đâu là tiêu chí quan trọng?

18.10.2021
TIẾNG ỒN (ĐỘ ỒN) LÀ GÌ?

Tiếng ồn là những âm thanh không mong muốn. Gây khó chịu cho người nghe, ảnh hưởng tới quá trình làm việc và nghỉ ngơi. Tiếng ồn vật lý là những dao động sóng âm với cường độ và tần số khác nhau, sắp xếp không có trật tự và được lan truyền trong môi trường đàn hồi.

"Hiện nay, tiếng ồn được cho là nguyên nhân thứ hai dẫn đến bệnh nghề nghiệp."


ĐỘ BỀN?

Độ bền liên quan đến số chu kỳ vận hành mà thiết bị có thể thực hiện trước khi sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận. Do đó, độ bền của nhiều thiết bị được sử dụng trong các tiêu chuẩn liên quan. Ngoài ra, khái niệm độ bền trong doanh nghiệp được sử dụng cho hiệu suất hoạt động được xác định cụ thể.

Một trong các tiêu chí lựa chọn máy hút bụi khô công nghiệp mà khách hàng quan tâm đó là độ ồn và độ bền, theo các bạn thì 2 tiêu chí này đâu là tiêu chí nên ưu tiên?
Hãy cũng tìm hiểu?

Từ những khái niệm cơ bản ở trên có thể thấy rằng cả 2 tiêu chí đều quan trọng. Độ ồn ảnh hưởng đến năng suất làm việc và an toàn của người vận hành. Độ bền thiết bị ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên 2 tiêu chí này lại có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Độ ồn của một thiết bị cũng sẽ phản ánh chất lượng của thiết bị đó, đa phần tiếng ồn xuất phát từ động cơ. Do vậy những máy có độ ồn càng thấp chứng tỏ motor bên trong càng cao cấp và ngược lại. Tuy nhiên tùy vào điều kiện thực tế về ngân sách đầu tư người sử dụng có thể cân đối cho phù hợp giữa độ ồn và độ bền thiết bị. Nilfisk sẽ giải quyết được vấn đề đó cho bạn!
Tham khảo 1 số dòng máy hút bụi của Nilfisk đáp ứng tiêu chuẩn EU về độ ồn:

Nilfisk GM 80

Nilfisk VHW200

Nilfisk VHO200 All-In-One


Pan Trading