Ecolab

Quốc gia:   Mỹ

Sản phẩm: Hóa chất

Website:     www.ecolab.com


ECOLAB: Với mạng lưới khách hàng rộng khắp hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới, Ecolab là công ty hóa chất dẫn đầu về cung cấp các giải pháp tối ưu về vệ sinh và khử trùng công nghiệp.

Lịch sử phát triển:
- Do Merritt J. Osborn thành lập năm 1923.
- Năm 1986: Tập đoàn đổi tên là “ECOLAB”.