Chính sách bảo hành, bảo trì sản phẩm

14.05.2024
- Thời gian bảo hành sản phẩm: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, có thể gia hạn theo gói bảo hành mở rộng.
- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 24 tháng, cụ thể:
+ Trong 24 tháng: Thực hiện miễn phí định kỳ liên tục 03 tháng/ 01 lần.
+ Lập sổ theo dõi công tác Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để dễ dàng cho công tác quản lý của Khách hàng.
+ Địa điểm bảo trì: tại địa điểm của Bên Mua.

- Cam kết thay thế mới các phần thiết bị chuyên dùng của hệ thống thủy lực như xilanh thủy lực, bơm thủy lực, ống thủy lực,… trong thời gian bảo hành nếu phần thiết bị này bi hư hỏng không do lỗi của người sử dụng.
- Đáp ứng yêu cầu cử nhân viên kỹ thuật có mặt trong vòng 24 giờ để kiểm tra thiết bị trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất từ bên mua (trong thời gian làm việc).
- Nội dung công việc bảo trì theo khuyến cáo của nhà sản xuất, bao gồm cả Checklist thực hiện kiểm tra bảo trì theo thời gian (tháng, quý, năm)