HBARBER

Quốc gia:   Mỹ

Sản phẩm: Máy vệ sinh bãi biển, cào rác bãi biển...

Website:     

 

HBARBER: Là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực cung cấp máy làm vệ sinh bãi biển làm sạch bãi biển chuyên nghiệp.