Laco Laundry

Quốc gia:   Bỉ

Sản phẩm: Máy ủi vải công nghiệp Laco sản phẩm đến từ Châu Âu

Website:     whttp://www.lacomachinery.be

Laco Laundry: Là công ty chuyên sản xuất máy ủi vải công nghiệp hàng đầu Châu Âu và trên thế giới