Lavatec

Quốc gia:   Đức

Sản phẩm: Máy giặt con rồng.

Website:   https://www.lavatec.com

Lavatec trở hành một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất máy giặt cong rồng. Sản phẩm của Lavatec hiện có mặt trên 80 quốc gia trên thế giới; như một lời khẳng định chắc chắn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp.