Klindex

Quốc gia:   Ý

Sản phẩm: Thiết bị thi công sàn đá, máy mài sàn, máy đánh bóng sàn đá,...

Website:     www.klindex.it

KLINDEX: Là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực cung cấp các thiết bị thi công sàn đá, máy mài sàn, máy đánh bóng sàn và bảo dưỡng sàn đá