Transferon

Quốc gia:   Đức

Sản phẩm: Máy giặt công nghiệp liên tục

Website:     

 

Lavatec: Công ty chuyên cung cấp hệ thống giặt công nghiệp liên tục đến từ Đức