Filmop

Quốc gia:   Ý

Sản phẩm: Sản xuất công cụ và thiết bị làm sạch.

Website:     www.filmop.com

Trên 40 năm hoạt động, FILMOP trở hành một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất công cụ và thiết bị làm sạch. Sản phẩm của FILMOP hiện có mặt trên 80 quốc gia trên thế giới; như một lời khẳng định chắc chắn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp.

Lịch sử phát triển:
-  Thập niên 90: đầu tư hệ thống SPEEDY đầu tiên trên thế giới.
-  Từ 1996: đạt bằng sáng chế về xe đẩy vệ sinh 2 ngăn.
-  Năm 2004: phát triển thành công dòng sản phẩm mới xe đẩy công nghệ ALPHA tiên tiến nhất hiện nay.