Các dự án đã triển khai

1. Bệnh viện quốc tế Becamex Bình Dương

2. Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

3. Tổng công ty đường sắt Việt Nam

4. Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên

5. Công ty Neslte Việt Nam

7. Công ty bánh kẹo Kinh Đô

8. Tổng công ty hàng không Việt Nam

9. Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam

10. Công ty dược Hậu Giang

11. Toàn hệ thống VinGoup

12. Công ty TNHH công ích quận 10

13. Công ty TNHH công ích quận 4

14. Công ty Xi Măng VICEM Phú Hữu

15. Công ty Xi Măng VICEM Hải Vân

16. Công ty Dịch vụ Nam Thiên

17. Hệ thống khách sạn Sheraton, sài gòn, Nhà Trang,...

18. Hệ thống khách sạn Intercontinental

19. Hệ thống khách sạn Pullman

20. hệ thống khách sạn Imperiall

.....